Wzór na trapez

Czym jest trapez i jakie posiada on właściwości?

Trapez

W geometrii trapez określany jest mianem figury, czworokąta o przynajmniej jednej parze równoległych boków które noszą nazwę podstaw trapezu. Pozostałe dwa boki czworokąta nazywane są jego ramionami, natomiast odległość pomiędzy podstawami - jego wysokością.
Mając do czynienia z figurą geometryczną jaką jest trapez jesteśmy w stanie obliczyć jego pole, obwód czy wysokość z dostępnych wzorów. I tak, aby obliczyć pole trapezu skorzystamy ze wzoru który przedstawia się następująco:

Ptr=(a+b)xh/2 gdzie

Ptr - pole trapezu
a,b - długości podstaw trapezu
h - wysokość trapezu.

Równie łatwo możemy obliczyć np. obwód trapezu ze wzoru na trapez który przedstawia się jako

Otr=a+b+c+d gdzie a,b,c oraz d oznaczają długości każdego z boków trapezu.

Rodzaje trapezów

Jednym z najpopularniejszych trapezów z którymi mamy do czynienia w matematyce i geometrii jest trapez równoboczny. Charakteryzuje się on tym, iż posiada wszystkie boki o równej długości. Innym rodzajem trapezu jest trapez prostokątny. Jest to o tyle ciekawy trapez ponieważ posiada on aż dwa kąty proste oraz nie posiada osi symetrii. Dodatkową ciekawostką jest fakt iż trapez prostokątny posiada dwie przekątne o różnych długościach.

Kolejną odmiana trapezu jest trapez równoramienny. Jak sama nazwa wskazuje posiada on ramiona o jednakowej długości. Trapez równoramienny posiada również dwie pary równych kątów. Dodatkowo suma wartości kąta ostrego i rozwartego wynosi w tym trapezie 180 stopni. Trapez równoramienny posiada jedną oś symetrii oraz dwie przekątne o jednakowych długościach.

Wzór na trapez nie jest jakimś skomplikowanym wzorem i bardzo łatwo obliczyć z niego to co nas interesuje. Figura geometryczna jaka jest trapez znajduje bardzo wiele rozwiązań we współczesnej technologii. Z trapezu korzysta się zarówno w projektowaniu przestrzennym jak i przy budowie maszyn i urządzeń. Szerokie zastosowanie posiada on również w budownictwie. Jak każda figura geometryczna jest niezwykle istotnym elementem codziennego życia.

4

dziedziny naukowe

30

Ciekawych artykułów

10050

Zadowolonych użytkowników serwisu

3000

Wymienionych maili z naszymi użytkownikami :-)