Wzór na prędkość

Określenie oraz obliczanie prędkości 

Prędkość jest wielkością fizyczną, za pomocą której można opisać szybkość zmiany położenia ciała. Wzór na prędkość jest używany w kinematyce oraz w mechanice klasycznej.

Jednostką prędkości w układzie SI jest 1 m/s (metr na sekundę). Inne popularne jednostki prędkości to np: 1 km/h (kilometr na godzinę), 1 cm/s (centymetr na sekundę) czy 1 kn (1 węzeł = 1 mila morska/godz).

Korzystając z wzoru na prędkość można określić:
- prędkość w ruchu jednostajnym prostoliniowym,
- prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym.

Głównym wzorem na prędkość w ruchu jednostajnym prostoliniowym, jest stosunek drogi do czasu, który możemy opisać wzorem: V = s / t, gdzie:
- s – to droga,
- t – czas.
Mówiąc prościej, aby obliczyć średnią prędkość z jaką porusza się ciało, należy podzielić przebytą drogę przez czas z, w jakim poruszał się dane ciało.

Przykład, w którym wykorzystamy wzór na prędkość.
Oblicz średnią prędkość z jaką porusza się pociąg , który pokonał dystans 35 km w czasie wynoszącym 0,5 h.
Dane z treści zadania:
s = 35 km
t = 0,5 h
Szukane
V = ?
Wykorzystując wzór na prędkość V = s / t, podstawiamy
V= 35 / 0,5 = 70
V = 70 km/h
Odpowiedź: Zgodnie z wzorem na prędkość, kierowca pokonał ten dystans ze średnią prędkością wynoszącą 70 km/h.

Wzór na prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym
W ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym prędkość rośnie w ciągu jednej sekundy o jednakową wartość. Należy pamiętać, że przyspieszenie w tym ruchu ma stałą wartość.
Tak więc, wzór na prędkość chwilową w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym, której prędkość początkowa jest równa 0 określamy jako zależność V = a * t, gdzie:
a – to przyspieszenie,
t – to czas.

Często w zadaniach potrzebujemy przeliczyć jednostki jakie są podane w zadaniu. We wzorze na prędkość, wykorzystamy ogólnie znane zamiany jednostek takie jak:
1 km = 1000 m
1 cm = 0,01 m
1 mila morska = 1 852 m
1 h = 60 s

Pomocne we wzorze na prędkość będzie przeliczanie km/h na m/s i odwrotnie. Aby przeliczyć km/h na m/s dzielimy wartość prędkości przez 3,6. Natomiast w przypadku przeliczania m/s na km/h należy pomnożyć wartość prędkości przez 3,6.

4

dziedziny naukowe

30

Ciekawych artykułów

10050

Zadowolonych użytkowników serwisu

3000

Wymienionych maili z naszymi użytkownikami :-)