Wzór na prace

Praca - energia przekazywana między układami

Ilość energii jaka przekazywana jest między, tak zwanymi, układami fizycznymi nazywamy pracą. Można mówić o niej w kontekście procesów mechanicznych (mówimy wtedy o pracy w ruchu postępowym i obrotowym), termodynamicznych (praca uogólniona i objętościowa) oraz prądu elektrycznego. Jeśli mówimy o pracy jako o przesunięciu ciała na pewną odległość przy użyciu siły, to praca wyrażana jest jako iloczyn siły i drogi. Ten wzór na pracę jest najprostszy. Jednostką pracy jest dżul oznaczany symbolem J.

Praca w procesach mechanicznych

Bardziej skomplikowana wersja wzoru na pracę to taka, gdzie uznajemy ją za iloczyn skalarny wektora przyłożonej siły oraz wektora przesunięcia. Tylko jeśli wektory są ułożone równolegle można wzór na pracę uprościć do wcześniejszego. Jeśli jednak cosinus kąta pomiędzy wektorami nie jest równy 1 to musimy wziąć ten fakt w swoich obliczeniach. Mnożymy wtedy wartość użytej siły, przesunięcia i cosinusa wyżej wspomnianego kąta. Jeśli używana siła ulegała zmianom to należy jej wartość na drodze uśrednić. Całkiem

Praca w przypadku prądu elektrycznego

Jeśli mowa o prądzie elektrycznym to wzór na pracę prezentuje się inaczej. Ładunek elektryczny mnożony jest przez napięcie, czyli różnicę potencjałów. Wzór ten określa jaką pracę wykona urządzenie elektryczne o mocy 1000 W w czasie jednej godziny. Wzór na pracę w przypadku prądu bierze się z definicji pracy - czyli zmiany energii potencjalnej wewnątrz przewodnika, przenoszeniem ładunku elektrycznego między punktami, które mają inny od siebie potencjał elektryczny.

4

dziedziny naukowe

30

Ciekawych artykułów

10050

Zadowolonych użytkowników serwisu

3000

Wymienionych maili z naszymi użytkownikami :-)