Wzór na czas

Określienia oraz obliczanie czasu

Wzór na czas, to stosunek drogi do prędkości średniej, który możemy opisać wzorem: t = s / V, gdzie:
s – to droga,
V – wartość prędkości średniej.

Wyprowadzenie wzoru na czas t

Aby w łatwy sposób wyprowadzić wzór na czas, możemy posłużyć się powszechnie nam znanym wzorem na prędkość, jaki występuję np. w liczniku samochodu. Prędkość opisywana jest w km / h, a km to droga s, a h jest jednostką czasu t.
Taki więc, przekształcając wzór na prędkość średnią V = s / t, mnożymy obustronnie przez t
dalej mamy V*t = s, następnie dzielimy obustronnie przez V,
otrzymujemy końcowy wzór na czas t = s /V

Mówiąc prościej, zgodnie z wzorem na czas, aby obliczyć czas trwania danego ciała w ruchu, dzielimy przebytą drogę przez średnią prędkość, z jaką porusza się dane ciało.

Przykład, w którym wykorzystamy wzór na czas
Oblicz czas w jaki kierowca samochodu pokonał dystans 120 km ze średnią prędkość jazdy samochodu,wynoszącą 60 km/h

Dane z treści zadania:
s = 120 km
V = 60 km/h

Szukane
s = ?

Zgodnie z wzorem na czas t = s / V, podstawiamy do wzoru
t= 120 / 60 = 2
t = 2 h

Odpowiedź: Zgodnie z wzorem na czas, kierowca pokonał ten dystans w czasie 2 godzin.

W fizyce czas jest skalarną wielkością fizyczną. Za pomocą wzoru na czas można określić kolejność przebytych zdarzeń oraz odstępy między występującymi zdarzeniami, które zachodzą w tym samym czasie. Pojęcie czasu było przedmiotem rozważań fizycznych i filozoficznych, takich naukowców jak: Newton, Einstein, Leibniz, Barkeley, Platon, Św. Augustyn, Kant, Bergson, Husserl czy Heidegger.

Jako czas rozumiemy: chwilę, odcinek czasu, punkt czasowy, trwanie, zbiór wszystkich punktów i okresów czasowych, a w teorii względności czwarta współrzędna czasoprzestrzeni.

4

dziedziny naukowe

30

Ciekawych artykułów

10050

Zadowolonych użytkowników serwisu

3000

Wymienionych maili z naszymi użytkownikami :-)