Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ

Współczynnik determinacji

Wzory i definicje matematyczne.

Zjawiska i ich obliczanie wzorów.

Na wstępie kilka słów o matematyce i statystyce, jako przedmiotach ścisłych. One są nieodłącznym elementem ekonomii. Ekonomia to nauka o alokacji zasobów przy rosnących potrzebach społecznych.
I w statystyce zjawisko w społeczeństwie badane jest poprzez współczynnik determinacji. On polega na procentowym określeniu wartości. Traktowany, jako jedna z miar jakości. Jego wzór przedstawia się następująco.
R2= SSM / SST =∑t = 1n(y^t−y¯) / 2∑t=1n(yt−y¯)

Współczynnik determinacji to R do kwadratu. I może pod taką nazwą również występować.

Współczynnik zbieżności ma zupełnie inny wzór. W nim występuje R2. I na podstawie wzoru obliczane są różnice między x i y. Równania są bardzo proste, wystarczy podstawić cyfry podane do wzoru by określić niewiadomą.
Przykład:
Y=2*x+20,
X=11,
Y=2*11+20,
Y=42.

Metody przy współczynnikach.

Zazwyczaj przy rozwiązywaniu niewiadomej stosowane są metody. I według metod można otrzymać właściwy wynik. Tu znajduje się metoda najmniejszych kwadratów. Ona daje najmniejsze błędy przy szacowaniu wyniku.
Regresja liniowa - to nic innego, jak przedstawienie tezy po między zmiennymi. I zależność tu jest w formie liniowej.

Do tego elementem ważnym jest funkcja liniowa, która wyraża się wzorem y = bx +a. Przedstawienie regresji w postaci analizy i przedstawienie jej może zostać za pomocą wykresu funkcji liniowej. Wykres, na którym oznaczenia to x i y. I x oraz y zwane są zmienną zależną i niezależną.

4

dziedziny naukowe

30

Ciekawych artykułów

10050

Zadowolonych użytkowników serwisu

3000

Wymienionych maili z naszymi użytkownikami :-)