Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ

Sin 60 stopni

Czym są funkcje trygonometryczne?

Definicja funkcji trygonometrycznych jasno daje nam do zrozumienia iż są to inaczej mówiąc funkcje matematyczne zmierzające do określenia stosunków i zależności pomiędzy długościami boków trójkąta prostokątnego w odniesieniu do jego kątów wewnętrznych. Funkcje trygonometryczne oprócz tego że mają swoje korzenie w geometrii, stosowane są również poza nią. Np. w postaci szeregów potęgowych lub też równań różniczkowych.

Do podstawowych funkcji trygonometrycznych zaliczamy sinus, cosinus, tangens,cotangens oraz dodatkowo secans oraz cosecans, choć akurat te ostatnie używane są sporadycznie. Najczęściej funkcje trygonometryczne stosuje się nie tylko w matematyce lecz również innych naukach ścisłych.

Funkcja trygonometryczna - sinus 60 stopni

Jeśli mamy do czynienia z trójkątem prostokątnym, bo tylko w takim mamy do czynienia z funkcjami trygonometrycznymi, sinus definiuje zależność, stosunek długości przyprostokątnej znajdującej się naprzeciw badanego kąta ostrego, do długości przeciwprostokątnej. Wykresem graficznym funkcji trygonometrycznej jaką jest sinus, jest tzw. sinusoida. Nazwa sinus pochodzi od łacińskiego słowa które oznacza zatokę.

Wartości danego kąta ostrego w matematyce są z góry obliczone i udowodnione. Dlatego też od dawna wiadomo że wartością sinusa kąta ostrego o mierze 60 stopni jest pierwiastek z trzech przez 2.
Można zauważyć ciekawą zależność pomiędzy sinusem a cosinusem, gdyż posiadają one takie same wartości dla kątów 30, 45 i 60 stopni, jednak w odwrotnej kolejności. Jeśli więc nie chcemy się uczyć wartości dla wszystkich kątów warto zapamiętać zależność pomiędzy sin 60 stopni a cosinusem 30 stopni. Wartość ta jest dokładnie taka sama.

Jak już wspomniano wykresem funkcji sinus jest sinusoida, czyli fala o zakresie wartości od -1 do 1. Naukę o funkcjach trygonometrycznych rozpoczyna się zazwyczaj w szkole średniej lecz pomimo iż może się wydawać że to ciężki kawałek chleba, funkcje trygonometryczne, w tym sin 60 stopni to naprawdę nic trudnego.

4

dziedziny naukowe

30

Ciekawych artykułów

10050

Zadowolonych użytkowników serwisu

3000

Wymienionych maili z naszymi użytkownikami :-)