Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ

Prawo Coloumba

Jak brzmi definicja prawa Coloumba?
Siły, które oddziałują pomiędzy dwoma, naładowanymi cząsteczkami, jest idealnie proporcjonalna do iloczynu zawartości tych ładunków oraz proporcjonalna odwrotnie, do kwadratu dystansu jaki występuje między nimi. O kierunku oddziaływania ładunków decyduje prosta, która biegnie przez oba te ładunki. Dwa ładunki o jednakowych wartościach mają właściwości odpychania się, natomiast ładunki o wartości przeciwnej, przyciągają się.
Kie

Prawo Coloumba, definiuje wartość siły elektrostatycznej która działa między dwoma ładunkami. W podstawowej formie mamy do czynienia z ładunkami punktowymi, natomiast można to prawo zastosować również do dwóch równomiernie naładowanych kul.
Prawo to zostało opublikowane w 1785 roku, po wielu żmudnych próbach pomiarów. Coloumb, swoich badań dokonał na tzw. wadze skręceń. Był to podobny przyrząd do tego, którego kilkanaście lat później użyto do pomiaru sił grawitacji.

Wzór na Prawo Coloumba:

Fc=k(q1q2/R2

gdzie Fc - siła elektrostatyczna
k - stała elektrostatyczna
q1 - ładunek elektryczny pierwszego obiektu
q2 - ładunek elektryczny drugiego obiektu
r - odległość między ładunkami lub między środkami kul równomiernie naładowanych.

Jaka jest wartość siły elektrostatycznej?

Siła elektrostatyczna jest duża, pomimo tego, że jest ona niezauważalna na co dzień. Pomiędzy cząstkami, elektronem i protonem działają o wiele wiele większe siły niż ich siły grawitacyjne. Jednak w realnym świecie sytuacja jest dokładnie odwrotna. O wiele łatwiej można dostrzec siłę grawitacyjną od elektrostatycznej. Wynika to głównie z tego, że obserwowane ładunki są zazwyczaj zbilansowane, mające jeden ładunek równy zero. Z kolei siły oddziałujące pomiędzy protonami a elektronami, działają w sposób mikroskopowy, niedostępny dla ludzkiego oka.
Wiadomo, że siła zwiększa się wraz z wartością ładunków oraz malejącą odległością między nimi.

Siła Coloumba jest wielkością wektorową.
Coloumb odkrył, że ładunek ma zasadniczo dwie natury. dodatnią i ujemną. To, czy będą się one przyciągać czy odpychać zależy od faktu z jakimi ładunkami mamy do czynienia. Do dziś wiadomo, że obiekty posiadające ładunek ten sam jak drugi obiekt, dodatni bądź ujemny, będą się odpychać. Natomiast obiekty o odmiennych ładunkach, będą się przyciągać. Siła badana przez Coloumba, działa więc w dwóch kierunkach. Ale co się stanie, jeśli obiektów będzie więcej niż dwa? W którą stronę wówczas oddziaływałaby siła? W tym celu, przedstawiając wzór na siłę elektrostatyczną, autor prawa zawarł dodatkowy składnik równania, będący wskaźnikiem położenia konkretnego, innego ładunku.

Historia sprzed odkrycia prawa Coloumba.
Już w starożytności dochodziło do sytuacji, gdy pocierając bursztyn o futro, bursztyn ten zyskiwał możliwość przyciągania mniejszych obiektów. Poprzez wieli badań nad tym fenomenem, dochodziło do gromadzenia co raz top większych ładunków. oraz przenoszenia ich z jednego obiektu na drugi za pomocą dotyku. Cała dotychczasowa wiedza ograniczała się jedynie do przeprowadzania szeregu eksperymentów na zwykłych przedmiotach. Tak było aż do momentu odkrycia którego dokonał Charles Coloumb.
Wewnątrz szklanego naczynie zawiesił on igłę na cieniutkim włóknie. Na jednym jej końcu umieścił mosiężną sferę a na drugim przeciwwagę. Po to aby igła zachowywała równowagę. Następnie w naczyniu umieścił drugą, naładowaną sferę. Po zetknięciu się obu sfer, następował podział ładunków między nimi i zaczęły się one odpychać. Dzięki zmierzeniu kąta odchyłu igły w różnych warunkach eksperymentów, był w stanie opisać oddziaływanie między ładunkami siły. Tym sposobem doszło do sformułowania przez niego prawa.

Dzięki odkryciu Charlesa Coloumba, świat zyskał ogromną wiedzę o przeróżnych możliwościach zastosowania sił elektrostatycznych. Siły te wykorzystywane są w wielu branżach przemysłu. Najprostszym przykładem są elektromagnesy, stosowane w bardzo wielu gałęziach gospodarki. Dziś ciężko wyobrazić sobie świat bez tego wynalazku. To między innymi dzięki niemu, francuski fizyk Charles Coloumb, na zawsze zapisał swoje złote zgłoski w historii fizyki.

4

dziedziny naukowe

30

Ciekawych artykułów

10050

Zadowolonych użytkowników serwisu

3000

Wymienionych maili z naszymi użytkownikami :-)