Odchylenie ćwiartkowe

Praktyczna miara rozproszenia

Praktyczna miara rozproszenia
Statystyka jest dyscypliną bardzo praktyczną. Cóż bowiem wiedzielibyśmy z publikacji ekonomicznych, gdyby nie przygotowanie statystyczne? Im większe, tym lepiej. Odchylenie ćwiartkowe jest jedną z takich praktycznych miar. Należy do narzędzi analizy rozproszenia. Mówimy tutaj o zakresie podobieństwa badanych obiektów do wartości średniej.

Aby obliczyć odchylenie ćwiartkowe będziemy potrzebowali poznać wartości kwartyli. Dzielą one populację na cztery części. Większość metod obliczania kwartyli w populacji opiera się na wyznaczeniu mediany. Oczywiście mediany i kwartale należy liczyć w szeregu uporządkowanym. Aby uzyskać wartość odchylenia ćwiartkowego obliczamy wartość pierwszego i trzeciego kwartyla.

Połowa z połowy
Terminem od którego pochodzi odchylenie ćwiartkowe jest rozstęp kwartylny zwany inaczej rozstępem ćwiartkowym. Jest on równy różnicy górnego i dolnego kwartyla. Dokładnie połowa z badanych obiektów mieści się w jego zakresie. Natomiast odchylenie ćwiartkowe stanowi dokładnie połowę tego zakresu. Z istoty odchylenia ćwiartkowego wynika, że wartości skrajne nie są brane pod uwagę. Praktyczne zastosowanie tej miary przewyższa zastosowanie odchylenia standardowego w kwestii bardziej szczegółowych informacji na temat zróżnicowanie wyników przeciętnych.

Oczywiście zastosowanie praktyczne odchylenia ćwiartkowego ma swoje ograniczenia. Ale która miara ich nie ma. Stanowi jednak bardzo przydatne narzędzie, gdyż mówi sporo o populacji i jej zróżnicowaniu.

4

dziedziny naukowe

30

Ciekawych artykułów

10050

Zadowolonych użytkowników serwisu

3000

Wymienionych maili z naszymi użytkownikami :-)