Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ

Matematyka - Dziedzina naukowa

Matematyka- świat liczb i równań

Matematyka już od bardzo, bardzo dawna uważana jest za: "królową nauk", czy rzeczywiście powinna zasiadać na tronie?! Odpowiedź spróbujemy odnaleźć poniżej ...

Matematyka-gdzie odnaleźć można jej początki

Jak większość powstałych dziedzin, również matematyka początki ma w starożytnej Grecji. To właśnie tutaj wybitni, jak na tamte czasy, ale i obecnie niezwykle cenieni, myślicieli spotykali się w swoim gronie, aby debatować. Samo określenie gr. mathematikos oznacza naukę, lekcję, poznanie natomiast gr. manthanein to czasownik- uczyć się, dowiedzieć. Innymi słowy każdy uczeń, student, czy naukowiec, za pomocą matematyki, próbuje poznać świat, który go otacza.

Wkład starożytnych Greków w powstanie i rozwój wspomnianej dyscypliny naukowej

Z Warto również nadmienić, że nauki myśli matematycznej odbywać mogli tylko i wyłącznie mężczyźni, myślicieli. Na kartach historii okres ten przejdzie jako "złota okres nauki". Warto tylko nadmienić, że starożytni Grecji mają wielki wkład w rozwój tej dyscypliny naukowej. Między innymi wspomnieć należy o twierdzeniu Talesa i Pitagorsa o sumie kątów w trójkątach.

To właśnie wspomniany Pitagoras stwierdził, że "światem rządzą liczby, a więc liczby wyjaśniają świat". Już w starożytnej Grecji zauważano, że nowa dyscyplina naukowa ułatwia wszystkich funkcjonowanie, formułuje wnioski oraz potrafi je wszystkie udowodnić. Pitagoras był tak pewny swojego zdania, że nie tylko udzielał swoich nauk innym (słynne szkoły pitagorejskie), ale i wraz z uczniami stworzyli tak zwane "podwaliny" tej dziedziny naukowej. Ponadto wypracowali klasyfikację liczb, to dzięki nim wiemy, że istnieją liczby: parzyste oraz nieparzyste, wymierne i niewymierne. Wprowadzili także dziesiątkowy system oraz, o zgrozo wszystkich uczących się, to właśnie oni stworzyli...tabliczkę mnożenia!

Innym sławnym Grekiem był Euklides, dzięki któremu powszechnie wiemy o odcinku i jego założeniach. Menecheumus natomiast ze swojej strony dołożył: elipsę, parabolę oraz hiperbolę. Hipparch jest twórcą tablic trygonometrycznych. Warto także wspomnieć o niezwykłej pomysłowości oraz przenikliwości trzech, starożytnych greckich matematyków, którzy sformułowali, aż trzy zadania matematyczne, których nie można rozwiązać, jeśli nie posiada się.... cyrkla oraz linijki. Heron z Aleksandrii sformułował wzór na pole trójkąta.

Słynny Archimedes także nie pozostawał bierny, stworzył aksjomaty, które współcześnie znane są jako "aksjomaty Archimedesa"- głoszące teorie na temat długości odcinków. To on, jako pierwszy w historii, podał, ile w przybliżeniu, wynosi wartość liczby pi (3,7). Dodatkowo, przeniósł swój wpływ również na fizykę, bo odkrył słynne prawo wyporu.

Idąc starożytnym tropem, można przyjąć, że w Grecji i na świecie, potrzebowali tajemniczego "czegoś", co zdefiniuje im świat. Stworzyli zatem naukę, która posiadała narzędzia do, nie tylko formowania, ale i otrzymywania konkretnych odpowiedzi, na postawione wcześniej wnioski danych założeń. W ten sposób sprawiono, że jedna czy dwie rzeczy połączone razem, dają konkretny wynik. Zatem cały proces rozumowania przebiegał poprawnie i doprowadzał do celu.

4

dziedziny naukowe

30

Ciekawych artykułów

10050

Zadowolonych użytkowników serwisu

3000

Wymienionych maili z naszymi użytkownikami :-)