Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ

Energia mechaniczna wzór

Czym jest energia mechaniczna oraz jak ją obliczyć.

Definicja energii mechanicznej

Energia mechaniczna najczęściej powiązana jest z ze zmiana położenia ciała w stosunku do innych ciał. Wyróżniamy dwa rodzaje energii mechanicznej:
- energia kinetyczna - związana z ruchem ciała. Posiada ją każde ciało wykonujące ruch. Im większa prędkość tego ciała, tym większa energia kinetyczna. Jeśli ciało pozostaje w spoczynku, również energia kinetyczna równa jest 0. Jest to energia odpowiedzialna za ruch postępowy oraz obrotowy ciała.
- energia potencjalna - związana z możliwościami ciało do wykonania pracy. Odpowiada za grawitację oraz sprężystość ciała.

Energia mechaniczna jest zatem sumą wszystkich energii kinetycznych ciał które tworzą układ fizyczny oraz wszystkich energii potencjalnych oddziałujących pomiędzy sobą ciał tegoż układu. Inaczej mówiąc ciało będące w ruchu więc posiadające określoną energię kinetyczną może posiadać jednocześnie energie potencjalną w przypadku gdy ciało to znajduje się na danej wysokości w odniesieniu do konkretnego punktu odniesienia.

Wzór na energie mechaniczną

Dla przypomnienia, energia mechaniczna to suma dwóch wyżej wymienionych dwóch rodzajów energiij. Najlepiej obrazuje to wyrażenie poniższy wzór:

Em= Ek + Ep gdzie

Em- energia mechaniczna
Ek - energia kinetyczna
Ep - energia potencjalna.

Poszczególne energie zaś można przedstawić za pomocą wzorów:

Ek = mv(kw)/2 gdzie
Ek - energia konetyczna
m - masa ciała
v(kw) - prędkość poruszania się ciała do kwadratu

Ep = mgh gdzie
Ep - energia potencjalna
m - masa ciała
g - przyspieszenie ziemskie
h - wysokość.

Zgodnie z zasadą zachowania energii, w momencie dowolnego ruchu przebiegającego bez obecności wszelkiego tarcia oraz innych strat energetycznycg, energia mechaniczna stanowi constans
Jednostką energii mechanicznej jest 1J (dżul). Jest to praca wykonana przez siłę posiadająca wartość 1 Newtona podczas przesunięcia punktu o 1 metr kierunku równoległym do kierunku oddziaływania tej siły.

1J = 1Nm gdzie
J - jednostka pracy i energii
N - siła wyrażona w Newtonach
m - odległość przesunięcia punktu.

4

dziedziny naukowe

30

Ciekawych artykułów

10050

Zadowolonych użytkowników serwisu

3000

Wymienionych maili z naszymi użytkownikami :-)