Coraz bardziej czy co raz bardziej?

Słysząc frazę „język polski” od razu na myśl przychodzi nam ortografia oraz dzieła najwybitniejszych polskich pisarzy. Wielu ludziom, nawet polakom, sprawia on trudności.

Ileż to razy popełnialiśmy błędy ortograficzne, interpunkcyjne czy stylistyczne? Ile razy zastawialiśmy się jak poprawnie zapisać nasze myśli, nazwy, jak odmienić nazwiska? Często sen z powiek spędzają nam słowa, których używamy nader często, np. jak zapisać: coraz czy co raz?

„Coraz bardziej”- pisownia i znaczenie:

Słowo „corazpiszemy łącznie. To nieodmienna część mowy, składająca się z dwóch przysłówków. Najczęściej łączone z czasownikami. Zwrot „coraz” oznacza nasilenie się czegoś, częstym powtarzaniu czegoś.

Słowo „bardziej”- stopień wyższy od słowa „bardzo”, które jest przysłówkiem.

Połączenie „coraz bardziej”- przykłady:

„Zbliża się termin mojej obrony pracy dyplomowej, coraz bardziej zaczynam się tym stresować.”

Coraz bardziej rosną ceny artykułów spożywczych.

Jestem zmęczony atmosferą w pracy, coraz bardziej myślę o zmianie pracodawcy.

Język polski - Pozostałe zagadnienia

Samogłoski Części mowy Humor czy chumor
Nieważne czy nie ważne W koncu czy wkoncu Byłoby czy było by
Tautologia
 Zdania składowe
 Przecinek przed żeby
 Homonimy  Homonimy przykłady
RiGCz 
Napewno czy na pewno? Odmiana rzeczownika przez przypadki Przecinek przed jak?
Cechy epopei Pan Tadeusz najważniejsze informacje Cechy legendy
Coraz bardziej czy co raz bardziej? Tam i spowrotem czy tam i z powrotem?  
4

dziedziny naukowe

30

Ciekawych artykułów

10050

Zadowolonych użytkowników serwisu

3000

Wymienionych maili z naszymi użytkownikami :-)