Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ

Autokorelacja

Powtarzalność da się zmierzyć
Autokorelacja jest to narzędzie, dzięki któremu możemy analizować powtarzające się w czasie wzorce i schematy zjawisk. Jest to miara mówiąca nam o tym, na ile dane wartości są powiązane z danymi z poprzednich obserwacji.

Stosujemy ją w szeregach czasowych. Autokorelacja pozwala nam opisać w jakim stopniu w porównaniu do poprzedniego szeregu czasowego jakaś wartość jest skorelowana z wartością z poprzedniego szeregu czasowego.

Oczywiście szeregi czasowe charakteryzują się obserwacjami o stałym przesunięciu czasowym. Jednostką miary może być np. jeden miesiąc, rok itd.
Przy obliczaniu współczynnika autokorelacji dla żądanego opóźnienia będziemy potrzebowali oprócz liczby obserwacji i wartości kolejnych obserwacji także wartości kolejnych obserwacji opóźnionych o wartość opóźnienia oraz średnią arytmetyczną dla obserwacji.

Właśnie tak zbadamy sezonowość
Aby lepiej zrozumieć czym jest autokorelacja i jak ją stosować należy wprowadzić pojęcie opóźnienia. Przez opóźnienie rozumiemy ilość pominięć obserwacji. Możemy bowiem policzyć autokorelację pomiędzy pierwszą a drugą obserwacją ale też pomiędzy pierwszą i trzecią obserwacją, pierwszą i czwartą itd.

Autokorelacja, której opóźnienie wynosi jeden to taka, która porównuje wartości z poprzednimi wartościami.
Za pomocą autokorelacji jesteśmy w stanie identyfikować powtarzalność konkretnych zjawisk co jakiś okres, którym to okresem jest właśnie wspomniane wyżej opóźnienie.

O atrakcyjności autokorelacji niewątpliwie decyduje jej praktyczne zastosowanie m. in. w naukach ekonomicznych w badaniu nasilenia zjawiska powtarzalności zjawisk w czasie.

4

dziedziny naukowe

30

Ciekawych artykułów

10050

Zadowolonych użytkowników serwisu

3000

Wymienionych maili z naszymi użytkownikami :-)